Donacije

Ukoliko želite da podržite naš rad u cilju podizanja svesti o multiploj sklerozi, boljeg položaja obolelih i dostupnosti terapije za sve, možete uplatiti donaciju na sledeći dinarski tekući račun:

Tekući račun: 160-519253-40
PIB: 110906332

Banka: Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7B Novi Beograd

Udruženje: ,,MS Platforma Srbije”, ul. Dobračina 22,  opština Stari grad, Beograd

Hvala na podršci, zaustavimo multiplu sklerozu!

MS Platforma Srbije