ECTRIMS2018

Kongres će se održaati od 10. do 12. oktobra u Berlinu

Dostupnost terapije u Evropi

Sesija na ECTRIMS-u 
Prof. Havrdová Dostupnost terapije u Evropi je nejednaka. Zaključci;  Pravila diktiraju državni organi. Udruženja pacijenata 
se ne ...
Pročitaj više

Napredovanje znanja o MS-u

Napredovanje znanja o MS u poslednjih 25 godina: 1. Bez terapije -> 14 licenciranih lekova 2. 1 gen povezan sa ...
Pročitaj više

Naš poster na ECTRIMSu

Prof. dr. Dragana Obradović O lošem uticaju pušenja na oksidativni stres kod MS pacijenata sa odsustvom neuroloskog deficita, na početku ...
Pročitaj više

Faktori rizika

Predavanje o faktorima rizika na pojavu, prognozu i tok bolesti:
  • nizak nivo vitamina D
  • pusenje
  • gojaznost
...
Pročitaj više

Lekovi i trudnoca kod MS

ECTRIMS Reporteri Trudnoca i MS vise nisu problem ...
Pročitaj više
Loading...