MS BLOG

Medicinska marihuana

Kanabinoidi (THC) nisu efikasni kao terapija koja modifikuje tok bolesti kod MS-a, niti smanjuju medijatore zapaljenja i aktivaciju imunih T …
Pročitaj više
/ MS Blog, MS Blog

Neuroplasticitet

Neuroplasticitet je termin koji se odnosi na sposobnost mozga da se izmeni i reorganizuje (preoblikuje) fizički i funkcionalno u toku …
Pročitaj više
/ MS Blog, MS Blog

Siponimod za SPMS

EXPAND III faza studije Pošto trenutno ne postoji efikasna terapija za SPMS, ova studija je uradjena da pokaže efekat siponimoda …
Pročitaj više
/ MS Blog, MS Blog

Istraživanje CHANGE-MS

Istraživanje CHANGE-MS (intravenska administracija GNbAC1 tokom 48 nedelja); kliničko ispitivanje koje procenjuje efikasnost HERV-W Env antagonista GNbAC1 kod multiple skleroze …
Pročitaj više
/ MS Blog, MS Blog