ECTRIMS2018

Napredovanje znanja o MS-u

Napredovanje znanja o MS u poslednjih 25 godina:

1. Bez terapije -> 14 licenciranih lekova

2. 1 gen povezan sa MS -> oko 200 gena povezano sa MS

3. Slabo razumevanje faktora životne sredine -> Bolje razumevanje faktora rizika: pušenje, vitamin D, EBV, gojaznost

4. Ograničeno istraživanje tretmana simptoma -> Razvijeni novi tretmani za simptome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *