Zakonska regulativa koja se odnosi na osobe sa invaliditetom

Reč je o vodiču kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Vodič se sastoji od niza međunarodnih, ustavnih, zakonskih i podzakonskih odredbi.

Zakonska regulativa koja se odnosi na osobe za invaliditetom.

Bonton u odnosima prema osobama sa invaliditetom

Radi se o savetima kako se ponašati u komunikaciji zarad postizanja socijalne prihvaćenosti i ravnopravnosti. Ponekad naizgled beznačajni postupci umeju da nas odvrate od tog cilja.

Bonton u odnosima prema osobama sa invaliditetom